EkumenickýEzdráš3,12

Ezdráš 3:12

Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčel­níkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami klád­li zá­klad toh­to chrámu. Mnohí sa zas ozývali na­tešeným hlasom,


Verš v kontexte

11 Striedavo chválili a velebili Hos­podina spevom: Lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky nad Iz­raelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hos­podina, že bol položený zá­klad Hos­podinov­ho domu. 12 Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčel­níkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami klád­li zá­klad toh­to chrámu. Mnohí sa zas ozývali na­tešeným hlasom, 13 takže nik ne­vedel rozo­znať hlasitý radost­ný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlas­ne kričal a bolo ho počuť ďaleko.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale mnohí z kňazov a Levitov a z hláv ot­cov, star­ci, ktorí videli tam­ten pr­vý dom, keď za­kladali ten­to dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom, kým zase mnohí v radost­nom po­krikovaní po­z­dvihovali s­voj hlas,

Evanjelický

12 Mnohí z kňazov, levítov a predákov rodín, star­ci, ktorí videli pr­vý dom, keď pred ich očami boli kladené zá­klady toh­to domu, na­hlas plakali, ale mnohí zas na­hlas od rados­ti po­krikovali.

Ekumenický

12 Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčel­níkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami klád­li zá­klad toh­to chrámu. Mnohí sa zas ozývali na­tešeným hlasom,

Bible21

12 Mno­zí ze starších kněží, levi­tů a rodových vůd­ců, kteří ještě pa­ma­tova­li původní chrám, hla­si­tě pla­ka­li, když na vlastní oči vi­dě­li po­ložení základů to­ho­to chrá­mu. Mno­zí jiní ale křiče­li ra­dostí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček