EkumenickýEzdráš2,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:9

Za­kkájových sedem­stošesťdesiat,


Verš v kontexte

8 Za­ttúových deväťs­toštyrid­saťpäť, 9 Za­kkájových sedem­stošesťdesiat, 10 Báni­ových šesťs­toštyrid­saťd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 synov Za­kkajových sedem­sto šesťdesiat;

Evanjelický

9 synov Za­kkajových sedem­stošesťdesiat,

Ekumenický

9 Za­kkájových sedem­stošesťdesiat,

Bible21

9 synové Za­kajovi 760

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček