EkumenickýEzdráš2,8

Ezdráš 2:8

Za­ttúových deväťs­toštyrid­saťpäť,


Verš v kontexte

7 po­tom­kov Élamových bolo tisíc­dve­stopäťdesiatštyri, 8 Za­ttúových deväťs­toštyrid­saťpäť, 9 Za­kkájových sedem­stošesťdesiat,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 synov Za­ttu-ových deväťs­to štyrid­saťpäť;

Evanjelický

8 synov Za­ttúových deväťs­to štyrid­saťpäť,

Ekumenický

8 Za­ttúových deväťs­toštyrid­saťpäť,

Bible21

8 synové Za­tuovi 945

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček