EkumenickýEzdráš2,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:7

po­tom­kov Élamových bolo tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,


Verš v kontexte

6 po­tom­kov Pachat-Moábových po Jéšu­ovi a Jóabovi bolo dvetisíc­osem­stod­vanásť, 7 po­tom­kov Élamových bolo tisíc­dve­stopäťdesiatštyri, 8 Za­ttúových deväťs­toštyrid­saťpäť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 synov Élamových tisíc dve­sto päťdesiatštyri;

Evanjelický

7 synov Élámových tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Ekumenický

7 po­tom­kov Élamových bolo tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Bible21

7 synové Ela­movi 1 254

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček