EkumenickýEzdráš2,66

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:66

Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,


Verš v kontexte

65 ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok. 66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť, 67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

66 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť,

Evanjelický

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,

Ekumenický

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,

Bible21

66 Mě­li 736 koní, 245 mezků,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček