EkumenickýEzdráš2,61

Ezdráš 2:61

Z potomkov kňazov: Chobajov­ci a Hak­kócov­ci; po­tom­kovia Bar­zil­laja, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Gileádčana Bar­zil­laja, a bol na­zvaný ich menom.


Verš v kontexte

60 šesťs­topäťdesiatd­va Delájových, Tóbijových a Nekóda­ových po­tom­kov. 61 Z potomkov kňazov: Chobajov­ci a Hak­kócov­ci; po­tom­kovia Bar­zil­laja, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Gileádčana Bar­zil­laja, a bol na­zvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej prís­lušnos­ti, ale pre­tože ho nenašli, vy­lúčili ich z kňazstva.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

61 A zo synov kňazov: synovia Chabai­ášovi, synovia Hak­kócovi, synovia Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a bol na­zvaný ich menom.

Evanjelický

61 Z kňaz­ských po­tom­kov: synovia Chobajovi, Hak­kócovi a Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a pre­vzal jeho meno.

Ekumenický

61 Z potomkov kňazov: Chobajov­ci a Hak­kócov­ci; po­tom­kovia Bar­zil­laja, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Gileádčana Bar­zil­laja, a bol na­zvaný ich menom.

Bible21

61 Z kněží to byli: synové Cho­bajáše, Koce a Barzi­laje (který se oženil s jednou z dcer Barzi­laje Gi­leád­ského a při­jal jeho jméno).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček