EkumenickýEzdráš2,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:6

po­tom­kov Pachat-Moábových po Jéšu­ovi a Jóabovi bolo dvetisíc­osem­stod­vanásť,


Verš v kontexte

5 Árachových sedem­stosedem­desiat­päť, 6 po­tom­kov Pachat-Moábových po Jéšu­ovi a Jóabovi bolo dvetisíc­osem­stod­vanásť, 7 po­tom­kov Élamových bolo tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osem­sto dvanásť;

Evanjelický

6 synov Pachat-Moábových, to jest synov Jéšúových a Jóábových, dvetisíc­osem­stod­vanásť,

Ekumenický

6 po­tom­kov Pachat-Moábových po Jéšu­ovi a Jóabovi bolo dvetisíc­osem­stod­vanásť,

Bible21

6 synové Pa­chat-moá­bovi, to­tiž Ješuovi a Joá­bovi, 2 812

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček