EkumenickýEzdráš2,55

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:55

po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov: Sótajov­ci, Sóferetov­ci, Perúda­ov­ci,


Verš v kontexte

54 Necíachov­ci a Chatífa­ov­ci; 55 po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov: Sótajov­ci, Sóferetov­ci, Perúda­ov­ci, 56 Jaala­ov­ci, Dar­kónčania, Gid­délov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

55 synov služob­níkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúda­ových,

Evanjelický

55 synovia služob­níkov Šalamúnových: synovia Sótajovi, Sóferetovi, Perúdovi,

Ekumenický

55 po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov: Sótajov­ci, Sóferetov­ci, Perúda­ov­ci,

Bible21

55 Synové Šalo­mou­nových služebníků: synové So­tajovi, synové Sofe­retovi, synové Pe­ru­dovi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček