EkumenickýEzdráš2,54

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:54

Necíachov­ci a Chatífa­ov­ci;


Verš v kontexte

53 Bar­kósov­ci, Síserov­ci, Támachov­ci, 54 Necíachov­ci a Chatífa­ov­ci; 55 po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov: Sótajov­ci, Sóferetov­ci, Perúda­ov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

54 synov Neciachových, synov Chatifa-ových,

Evanjelický

54 Necíachovi, Chatífovi,

Ekumenický

54 Necíachov­ci a Chatífa­ov­ci;

Bible21

54 synové Ne­ci­achovi, synové Cha­tifovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček