EkumenickýEzdráš2,53

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:53

Bar­kósov­ci, Síserov­ci, Támachov­ci,


Verš v kontexte

52 Bac­lútov­ci, Mechída­ov­ci, Charša­ov­ci, 53 Bar­kósov­ci, Síserov­ci, Támachov­ci, 54 Necíachov­ci a Chatífa­ov­ci;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

53 synov Bar­kosových, synov Sisera-ových, synov Támachových,

Evanjelický

53 Bar­kósovi, Siserovi, Támachovi,

Ekumenický

53 Bar­kósov­ci, Síserov­ci, Támachov­ci,

Bible21

53 synové Barkosovi, synové Sise­rovi, synové Ta­machovi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček