EkumenickýEzdráš2,51

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:51

Bak­búkov­ci, Chakúfov­ci, Char­chúrov­ci,


Verš v kontexte

50 As­nov­ci, Meún­ci, Nefúsi­ov­ci, 51 Bak­búkov­ci, Chakúfov­ci, Char­chúrov­ci, 52 Bac­lútov­ci, Mechída­ov­ci, Charša­ov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

51 synov Bak­búkových, synov Chakúfa-ových, synov Char­chúrových,

Evanjelický

51 Bak­búkovi, Chakúfáovi, Char­chúrovi,

Ekumenický

51 Bak­búkov­ci, Chakúfov­ci, Char­chúrov­ci,

Bible21

51 synové Bakbu­kovi, synové Cha­kufovi, synové Char­chu­rovi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček