EkumenickýEzdráš2,50

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:50

As­nov­ci, Meún­ci, Nefúsi­ov­ci,


Verš v kontexte

49 Uzzov­ci, Páseachov­ci, Bésajov­ci, 50 As­nov­ci, Meún­ci, Nefúsi­ov­ci, 51 Bak­búkov­ci, Chakúfov­ci, Char­chúrov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

50 synov As­náhových, synov Me­unímových, synov Nefusímových,

Evanjelický

50 As­náovi, Meúnij­cov, Nefúsij­cov,

Ekumenický

50 As­nov­ci, Meún­ci, Nefúsi­ov­ci,

Bible21

50 synové Asnovi, synové Me­u­ni­tů, synové Nefu­si­tů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček