EkumenickýEzdráš2,41

Ezdráš 2:41

Speváci: po­tom­kov Ásafových bolo stod­vad­saťosem.


Verš v kontexte

40 Leviti: po­tom­kov Jéšuu a Kad­míela po Hódav­jovi bolo sedem­desiatštyri. 41 Speváci: po­tom­kov Ásafových bolo stod­vad­saťosem. 42 Vrát­nici: po­tom­kov Šal­lúmových, Atérových, Tal­mónových, Ak­kúbových, Chatíta­ových, Šóbajových bolo stot­rid­saťdeväť.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

41 spevákov: synov Azafových sto dvad­saťosem;

Evanjelický

41 Speváci: synov Ásáfových stod­vad­saťosem.

Ekumenický

41 Speváci: po­tom­kov Ásafových bolo stod­vad­saťosem.

Bible21

41 zpěváci, synové Asafovi 128

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček