EkumenickýEzdráš2,38

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:38

Pašchúrov­cov tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem,


Verš v kontexte

37 Im­mérov­cov tisíc­päťdesiatd­va, 38 Pašchúrov­cov tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem, 39 Chárimanov tisíc­sedem­násť.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

38 synov Pas­chúrových tisíc dve­sto štyrid­saťsedem;

Evanjelický

38 synov Pašchúrových tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem,

Ekumenický

38 Pašchúrov­cov tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem,

Bible21

38 synové Paš­chu­rovi 1 247

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček