EkumenickýEzdráš2,37

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:37

Im­mérov­cov tisíc­päťdesiatd­va,


Verš v kontexte

36 Kňazi: Jedajov­cov, pat­riacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťs­tosedem­desiatt­ri, 37 Im­mérov­cov tisíc­päťdesiatd­va, 38 Pašchúrov­cov tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

37 synov Im­merových tisíc päťdesiatd­va;

Evanjelický

37 synov Im­mérových tisíc­päťdesiatd­va,

Ekumenický

37 Im­mérov­cov tisíc­päťdesiatd­va,

Bible21

37 synové Ime­rovi 1 052

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček