EkumenickýEzdráš2,34

Ezdráš 2:34

Jerišanov tri­stoštyrid­saťpäť,


Verš v kontexte

33 Lóďanov, Chadíďanov a Ónčanov sedem­stod­vad­saťpäť, 34 Jerišanov tri­stoštyrid­saťpäť, 35 Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

34 synov Jericha tri­sto štyrid­saťpäť;

Evanjelický

34 mužov jevišs­kých tri­stoštyrid­saťpäť

Ekumenický

34 Jerišanov tri­stoštyrid­saťpäť,

Bible21

34 obyva­te­lé Je­ri­cha 345

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček