EkumenickýEzdráš2,33

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:33

Lóďanov, Chadíďanov a Ónčanov sedem­stod­vad­saťpäť,


Verš v kontexte

32 Chárimanov tri­stod­vad­sať, 33 Lóďanov, Chadíďanov a Ónčanov sedem­stod­vad­saťpäť, 34 Jerišanov tri­stoštyrid­saťpäť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

33 synov Lodových, Chadídových a Onó-vo­vých sedem­sto dvad­saťpäť;

Evanjelický

33 synov z Lódu, Chádídu a z Óna sedem­stod­vad­saťpäť,

Ekumenický

33 Lóďanov, Chadíďanov a Ónčanov sedem­stod­vad­saťpäť,

Bible21

33 obyva­te­lé Lo­du, Cha­di­du a Onu 725

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček