EkumenickýEzdráš2,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:29

Nebóanov päťdesiatd­va,


Verš v kontexte

28 Bételčanov a Ajanov dve­stod­vad­saťt­ri, 29 Nebóanov päťdesiatd­va, 30 Mag­bíšanov stopäťdesiatšesť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 synov Néba päťdesiatd­va;

Evanjelický

29 synov Nebóvých päťdesiatd­va,

Ekumenický

29 Nebóanov päťdesiatd­va,

Bible21

29 obyva­te­lé Ne­bó 52

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček