EkumenickýEzdráš2,28

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:28

Bételčanov a Ajanov dve­stod­vad­saťt­ri,


Verš v kontexte

27 Mik­másanov stod­vad­saťd­va, 28 Bételčanov a Ajanov dve­stod­vad­saťt­ri, 29 Nebóanov päťdesiatd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 mužov Bét-ela a Haja dve­sto dvad­saťt­ri;

Evanjelický

28 mužov bét-él­skych a áj­skych dve­stod­vad­saťt­ri,

Ekumenický

28 Bételčanov a Ajanov dve­stod­vad­saťt­ri,

Bible21

28 muži z Bet-elu a Aje 223

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček