EkumenickýEzdráš2,26

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:26

Rámčanov a Gebanov šesťs­tod­vad­saťjeden,


Verš v kontexte

25 Kir­jat­jeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedem­stoštyrid­saťt­ri, 26 Rámčanov a Gebanov šesťs­tod­vad­saťjeden, 27 Mik­másanov stod­vad­saťd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 synov Rámy a Geby šesťs­to dvad­saťjeden;

Evanjelický

26 mužov z Rámy a z Geby šesťs­tod­vad­saťjeden,

Ekumenický

26 Rámčanov a Gebanov šesťs­tod­vad­saťjeden,

Bible21

26 obyva­te­lé Rámy a Geby 621

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček