EkumenickýEzdráš2,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:21

Bet­lehemčanov bolo stod­vad­saťt­ri,


Verš v kontexte

20 Gib­bárových deväťdesiat­päť. 21 Bet­lehemčanov bolo stod­vad­saťt­ri, 22 Ne­tófčanov päťdesiatšesť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 synov mes­ta Betlehema sto dvad­saťt­ri;

Evanjelický

21 synov bet­lehem­ských stod­vad­saťt­ri,

Ekumenický

21 Bet­lehemčanov bolo stod­vad­saťt­ri,

Bible21

21 obyva­te­lé Bet­lé­ma 123

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček