EkumenickýEzdráš2,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:12

Az­gádových tisíc­dve­stod­vad­saťd­va,


Verš v kontexte

11 Bébajových šesťs­tod­vad­saťt­ri, 12 Az­gádových tisíc­dve­stod­vad­saťd­va, 13 Adonikámových šesťs­tošesťdesiatšesť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 synov Az­gádových tisíc dve­sto dvad­saťd­va;

Evanjelický

12 synov Az­gádových tisíc­dve­stod­vad­saťd­va,

Ekumenický

12 Az­gádových tisíc­dve­stod­vad­saťd­va,

Bible21

12 synové Azga­dovi 1 222

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček