EkumenickýEzdráš2,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:11

Bébajových šesťs­tod­vad­saťt­ri,


Verš v kontexte

10 Báni­ových šesťs­toštyrid­saťd­va, 11 Bébajových šesťs­tod­vad­saťt­ri, 12 Az­gádových tisíc­dve­stod­vad­saťd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 synov Bebajových šesťs­to dvad­saťt­ri;

Evanjelický

11 synov Bébájových šesťs­tod­vad­saťt­ri,

Ekumenický

11 Bébajových šesťs­tod­vad­saťt­ri,

Bible21

11 synové Be­bajovi 623

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček