EkumenickýEzdráš2,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:10

Báni­ových šesťs­toštyrid­saťd­va,


Verš v kontexte

9 Za­kkájových sedem­stošesťdesiat, 10 Báni­ových šesťs­toštyrid­saťd­va, 11 Bébajových šesťs­tod­vad­saťt­ri,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 synov Báni-ových šesťs­to štyrid­saťd­va;

Evanjelický

10 synov Báníových šesťs­toštyrid­saťd­va,

Ekumenický

10 Báni­ových šesťs­toštyrid­saťd­va,

Bible21

10 synové Bani­ho 642

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček