EkumenickýEzdráš1,2

Ezdráš 1:2

Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on ma po­veril, aby som mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku.


Verš v kontexte

1 V prvom roku perz­ského kráľa Kýra, aby sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­slovené Jeremiášovými ús­tami, Hos­podin vzbudil ducha perz­ského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľov­stve vy­hlásiť — a to aj písom­ne — toto: 2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on ma po­veril, aby som mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. 3 Kto spomedzi vás pat­rí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vy­dá do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech buduje dom Hos­podina, Boha Iz­raela; to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku.

Evanjelický

2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Boh nebies, Hos­podin, dal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a pri­kázal mi vy­budovať Mu dom v Jeruzaleme v Jud­sku.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on ma po­veril, aby som mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku.

Bible21

2 Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček