EkumenickýEzdráš1,11

Ezdráš 1:11

všet­kých nádob zo zlata a strieb­ra bolo päťtisícštyris­to. Toto všet­ko niesol Šéšbac­car so zajat­cami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema.


Verš v kontexte

9 Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov, 10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať druhoradých striebor­ných čiaš, tisíc iných nádob; 11 všet­kých nádob zo zlata a strieb­ra bolo päťtisícštyris­to. Toto všet­ko niesol Šéšbac­car so zajat­cami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Všet­kých nádob, zlatých a striebor­ných, bolo päť tisíc štyris­to. Všet­ko to od­niesol Šešbacar spolu vtedy, keď sa stehoval zajatý ľud z Babylona hore do Jeruzalema.

Evanjelický

11 Všet­kých zlatých a striebor­ných nádob bolo päťtisícštyris­to. Všet­ko to vzal Šéšbac­car so sebou, keď sa zajat­ci vracali z Babylonu do Jeruzalema.

Ekumenický

11 všet­kých nádob zo zlata a strieb­ra bolo päťtisícštyris­to. Toto všet­ko niesol Šéšbac­car so zajat­cami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema.

Bible21

11 Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše při­ne­sl Šešbacar s se­bou, když se vy­hnan­ci vrace­li z Babylo­nu do Je­ruzalé­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček