Ekumenický2. Mojžišova9,9

2. Mojžišova 9:9

Exodus

Po celom Egyp­te sa sadze roz­letia ako jem­ný prášok a v celom Egyp­te sa na ľuďoch i na dobyt­ku vy­hodia pľuz­gierovité vredy.


Verš v kontexte

8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: Na­ber­te si pl­né prieh­rštia sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred očami faraóna roz­hodí smerom k nebu. 9 Po celom Egyp­te sa sadze roz­letia ako jem­ný prášok a v celom Egyp­te sa na ľuďoch i na dobyt­ku vy­hodia pľuz­gierovité vredy. 10 Na­brali teda sadzí z pece, po­stavili sa pred faraóna a Mojžiš ich roz­hodil smerom k nebu. Na ľuďoch i na dobyt­ku sa po­tom ob­javili pľuz­gierovité vredy.

späť na 2. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 A ob­ráti sa na prach po celej zemi Egypt­skej, a budú z neho na ľuďoch i na hovädách hnisajúce vredy nabehlé po celej zemi Egypt­skej.

Evanjelický

9 Prach bude po celom Egyp­te a na ľuďoch i na dobyt­ku po celom Egyp­te budú pľuz­gierovité vredy.

Ekumenický

9 Po celom Egyp­te sa sadze roz­letia ako jem­ný prášok a v celom Egyp­te sa na ľuďoch i na dobyt­ku vy­hodia pľuz­gierovité vredy.

Bible21

9 Vznikne po­prašek, který pokryje ce­lou egyptskou zem a na li­dech i do­bytku po ce­lém Egyptě se pro­mění v hni­savé vře­dy neštovic.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček