Ekumenický2. Mojžišova9,32

2. Mojžišova 9:32

Exodus

Pšenica a špal­da zbité neboli, lebo sú ne­skoršie.


Verš v kontexte

31 Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a ľan práve kvitol. 32 Pšenica a špal­da zbité neboli, lebo sú ne­skoršie. 33 Mojžiš od­išiel z mesta od faraóna a zdvihol ruky k Hospodinovi. Hromobitie i ľadovec pre­stali a dážď sa už nelial na zem.

späť na 2. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale pšenica a ten­keľ neboly zbité, pre­tože boly po­zdné.

Evanjelický

32 Pšenicu a ťan­kel nez­bilo, lebo sú to ne­skoré druhy.

Ekumenický

32 Pšenica a špal­da zbité neboli, lebo sú ne­skoršie.

Bible21

32 Pšenice a špal­da ale po­tlu­če­ny ne­byly, pro­tože raší pozdě­ji.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček