Ekumenický2. Mojžišova9,30

2. Mojžišova 9:30

Exodus

Viem však, že ani ty, ani tvoji služob­níci sa ešte stále nebudete báť Hos­podina, Boha.


Verš v kontexte

29 Mojžiš mu od­povedal: Len čo vy­j­dem z mesta, vy­striem ruky k Hospodinovi. Pre­stane hromobitie i ľadovec, aby si po­znal, že zem je Hos­podinova. 30 Viem však, že ani ty, ani tvoji služob­níci sa ešte stále nebudete báť Hos­podina, Boha. 31 Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a ľan práve kvitol.

späť na 2. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale ja viem, že ani ty ani tvoji služob­níci sa ešte nebojíte tvári Hos­podina, Boha.

Evanjelický

30 Viem však, že ty a tvoji služob­níci sa ešte nebojíte Boha Hos­podina.

Ekumenický

30 Viem však, že ani ty, ani tvoji služob­níci sa ešte stále nebudete báť Hos­podina, Boha.

Bible21

30 Vím ale, že ty ani tví dvořané do­sud nemá­te bázeň před Hos­po­di­nem, naším Bohem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček