Ekumenický2. Mojžišova9,25

2. Mojžišova 9:25

Exodus

Ľadovec zbil v celom Egyp­te všet­ko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Krupobitie zničilo všet­ko poľné rast­lin­stvo a polámalo všet­ky stromy na poli.


Verš v kontexte

24 Za krupobitia šľahal oheň. Niečo také strašné nebolo v celom Egyp­te, od­kedy sa stal národom. 25 Ľadovec zbil v celom Egyp­te všet­ko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Krupobitie zničilo všet­ko poľné rast­lin­stvo a polámalo všet­ky stromy na poli. 26 Len v kraji Góšen, kde bývali Iz­raeliti, ľadovec nebol.

späť na 2. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 A ľadovec po­bil po celej zemi Egypt­skej všet­ko, čo bolo von­ku na poli, od človeka až do hoväda, i všet­ku bylinu poľnú po­tĺkol ľadovec i všet­ky stromy na poli dolámal.

Evanjelický

25 Krupobitie zbilo v celom Egyp­te všet­ko na poli, od ľudí až po zvieratá, aj všet­ky poľné byliny; zbilo a polámalo aj všet­ky stromy na poli.

Ekumenický

25 Ľadovec zbil v celom Egyp­te všet­ko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Krupobitie zničilo všet­ko poľné rast­lin­stvo a polámalo všet­ky stromy na poli.

Bible21

25 Po ce­lé egyptské zemi po­tlouklo to krupo­bi­tí vše, co bylo na poli – jak li­di, tak do­by­tek. Také všech­ny polní rost­li­ny to krupo­bi­tí po­tlouklo a po­lá­malo všech­no polní stro­moví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček