Ekumenický2. Mojžišova9,23

2. Mojžišova 9:23

Exodus

Keď Mojžiš zo­dvihol palicu k nebu, Hos­podin zo­slal hromobitie i ľadovec. Na zem padal oheň. Tak­to Hos­podin zo­slal na Egypt krupobitie.


Verš v kontexte

22 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku k nebu. Na celý Egypt príde krupobitie, ktoré pos­tih­ne ľudí, dobytok i všet­ko poľné rast­lin­stvo v krajine. 23 Keď Mojžiš zo­dvihol palicu k nebu, Hos­podin zo­slal hromobitie i ľadovec. Na zem padal oheň. Tak­to Hos­podin zo­slal na Egypt krupobitie. 24 Za krupobitia šľahal oheň. Niečo také strašné nebolo v celom Egyp­te, od­kedy sa stal národom.

späť na 2. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Tedy vztiahol Mojžiš svoju palicu k nebu, a Hos­podin vy­dal hromobitie a ľadovec, a oheň so­stupoval na zem, a tedy Hospodin dal, aby padal ľadovec na Egypt­skú zem.

Evanjelický

23 Vtedy vy­strel Mojžiš svoju palicu k nebu a Hos­podin zo­slal hromy a krupobitie, bles­ky padali na zem a Hos­podin zo­sielal krupobitie na Egypt.

Ekumenický

23 Keď Mojžiš zo­dvihol palicu k nebu, Hos­podin zo­slal hromobitie i ľadovec. Na zem padal oheň. Tak­to Hos­podin zo­slal na Egypt krupobitie.

Bible21

23 Mo­jžíš na­přáhl svou hůl k nebi a vtom Hos­po­din spustil hro­my a krou­py a k zemi za­čaly šle­hat bles­ky. To Hos­po­din chr­lil na egyptskou zem krou­py.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček