Ekumenický2. Mojžišova9,14

2. Mojžišova 9:14

Exodus

lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služob­níkov i na tvoj ľud všet­ky po­hromy, aby si po­znal, že na celej zemi niet ni­koho, ako som ja.


Verš v kontexte

13 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Včas­ráno pred­stúp pred faraóna a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil, 14 lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služob­níkov i na tvoj ľud všet­ky po­hromy, aby si po­znal, že na celej zemi niet ni­koho, ako som ja. 15 Už vtedy, keď som vy­strel svoju ruku, aby som teba i tvoj ľud tres­tal morom, mohol som ťa od­strániť zo zeme.

späť na 2. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo teraz už pošlem všet­ky svoje rany na tvoje srd­ce a na tvojich služob­níkov i na tvoj ľud, aby si zvedel, že nieto takého, jako som ja, na celej zemi.

Evanjelický

14 lebo ten­toraz zošlem všet­ky svoje rany na tvoje srd­ce a na tvojich služob­níkov i na tvoj ľud, aby si po­znal, že na celej zemi niet ni­koho mne podob­ného.

Ekumenický

14 lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služob­níkov i na tvoj ľud všet­ky po­hromy, aby si po­znal, že na celej zemi niet ni­koho, ako som ja.

Bible21

14 Ten­tokrát tě to­tiž spo­lu s tvý­mi dvořa­ny a s ce­lým tvým li­dem za­sáhnu na­plno, a po­znáš, že na ce­lé zemi není nikdo jako já!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček