Ekumenický2. Mojžišova9,1

2. Mojžišova 9:1

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil. 2 Ak sa budeš zdráhať pre­pus­tiť ho a budeš ho za­tvrd­nuto zdržiavať, 3 po­tom Hos­podinova ruka veľmi ťažko v podobe moru doľah­ne na tvoj dobytok, čo je na poli, na kone, os­ly, ťavy, býky i na ov­ce.

späť na 2. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy riekol Hos­podin Mojžišovi: Voj­di k fara­onovi a budeš mu hovoriť: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Heb­rejov: Pre­pus­ti môj ľud, aby mi slúžili!

Evanjelický

1 Hos­podin riekol Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Heb­rej­cov: Pre­pusť môj ľud, nech mi slúži.

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil.

Bible21

1 Hos­po­din tedy Mo­jžíšovi ře­kl: „Jdi k fa­rao­novi a řekni mu: ‚Tak­to praví Hos­po­din, Bůh Hebrej­ů: Pro­pu­sť můj lid, aby mi slouži­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček