Ekumenický2. Mojžišova8,3

2. Mojžišova 8:3

Exodus

To is­té však urobili svojimi čarami aj vešt­ci a pri­vied­li žaby na Egypt.


Verš v kontexte

2 Áron vy­strel ruku nad egypt­ské vody a žaby po­vyliezali a po­kryli Egypt. 3 To is­té však urobili svojimi čarami aj vešt­ci a pri­vied­li žaby na Egypt. 4 Faraón dal za­volať Mojžiša a Árona a žiadal: Pros­te Hos­podina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Po­tom pre­pus­tím ľud, aby mohol obetovať Hos­podinovi.

späť na 2. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 takže sa rieka bude hemžiť žabami, a vy­j­dú z nej a voj­dú do tvoj­ho domu i do tvojej ložnice, vylezú na tvoju po­steľ a polezú do domov tvojich služob­níkov a na tvoj ľud i do tvojich pecí i do tvojich korýt.

Evanjelický

3 Nato urobili takis­to svojím taj­ným umením aj za­klínači a žaby vy­stúpili na Egypt.

Ekumenický

3 To is­té však urobili svojimi čarami aj vešt­ci a pri­vied­li žaby na Egypt.

Bible21

3 Věšt­ci však dokáza­li svý­mi kouz­ly to­též – i oni vy­ve­dli žá­by na egyptskou zem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček