Ekumenický2. Mojžišova8,20

2. Mojžišova 8:20

Exodus

Hos­podin to aj urobil. Roj bodavých múch vnikol do faraónov­ho domu, do domu jeho služob­níkov a na­pl­nil celý Egypt. Muchy sužovali krajinu.


Verš v kontexte

19 Urobím roz­diel medzi ľudom svojím a tvojím. Toto znamenie sa prejaví zaj­tra. 20 Hos­podin to aj urobil. Roj bodavých múch vnikol do faraónov­ho domu, do domu jeho služob­níkov a na­pl­nil celý Egypt. Muchy sužovali krajinu. 21 Vtedy faraón po­volal Mojžiša a Árona a po­vedal: Choďte a obetuj­te svoj­mu Bohu v tejto krajine.

späť na 2. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vstaň skoro ráno, a po­stav sa pred fara­ona, hľa, vy­j­de k vode. A po­vieš mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Pre­pus­ti môj ľud, aby mi slúžili!

Evanjelický

20 Hos­podin tak urobil, prišlo množs­tvo bodavého hmyzu na dom faraónov i na domy jeho služob­níkov, na celý Egypt a zem hynula pod tým­to hmyzom.

Ekumenický

20 Hos­podin to aj urobil. Roj bodavých múch vnikol do faraónov­ho domu, do domu jeho služob­níkov a na­pl­nil celý Egypt. Muchy sužovali krajinu.

Bible21

20 A Hos­po­din tak uči­nil: Ve fa­rao­nově paláci, v do­mě jeho dvořanů a v ce­lé egyptské zemi se ob­jevi­la hustá mrač­na much. Ce­lá země byla za­moře­na mou­cha­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček