Ekumenický2. Mojžišova8,2

2. Mojžišova 8:2

Exodus

Áron vy­strel ruku nad egypt­ské vody a žaby po­vyliezali a po­kryli Egypt.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Pri­káž Áronovi: Vy­stri ruku, v ktorej máš palicu, nad rieky, kanály i jazerá a pri­veď na Egypt žaby. 2 Áron vy­strel ruku nad egypt­ské vody a žaby po­vyliezali a po­kryli Egypt. 3 To is­té však urobili svojimi čarami aj vešt­ci a pri­vied­li žaby na Egypt.

späť na 2. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Ak ho nebudeš chcieť pre­pus­tiť, hľa, raním všet­ky tvoje kraje žabami,

Evanjelický

2 I vy­strel Áron ruku nad egypt­ské vody, žaby vy­stúpili a po­kryli Egypt.

Ekumenický

2 Áron vy­strel ruku nad egypt­ské vody a žaby po­vyliezali a po­kryli Egypt.

Bible21

2 A když Áron na­přáhl ruku k egyptským vodám, vy­lez­ly z nich žá­by a pokryly ce­lou egyptskou zem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček