Ekumenický2. Mojžišova8,17

2. Mojžišova 8:17

Exodus

Ak môj ľud ne­prepus­tíš, pošlem na teba, na tvojich služob­níkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú pl­né múch.


Verš v kontexte

16 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Keď faraón pôj­de včas­ráno k vode, pred­stúpiš pred neho a po­vieš mu: Toto hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil! 17 Ak môj ľud ne­prepus­tíš, pošlem na teba, na tvojich služob­níkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú pl­né múch. 18 Len v kraji Góšen, kde býva môj ľud, urobím v ten deň výnim­ku. Tam muchy nebudú, aby si vedel, že ja, Hos­podin, som upro­stred krajiny.

späť na 2. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A učinili tak. Áron vy­strel svoju ruku so svojou palicou a uderil prach zeme, a boly z neho vši na ľuďoch i na hovädách; všetok prach zeme sa ob­rátil na vši po celej zemi Egypt­skej.

Evanjelický

17 lebo ak ne­prepus­tíš môj ľud, hľa, pošlem na teba a na tvojich služob­níkov, na tvoj ľud i na tvoje domy, bodavý hmyz. A na­pl­nia sa tým bodavým hmyzom domy Egypťanov, ba aj krajina, ktorú obývajú.

Ekumenický

17 Ak môj ľud ne­prepus­tíš, pošlem na teba, na tvojich služob­níkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú pl­né múch.

Bible21

17 Pokud však můj lid ne­pro­pustíš, dávej po­zor: Na te­be, na tvé dvořa­ny, na tvůj lid i do tvých do­mů vy­pustím mrač­na much. Domy Egypťanů i zemi pod je­jich no­ha­ma za­plní mou­chy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček