Ekumenický2. Mojžišova7,9

2. Mojžišova 7:9

Exodus

Keď vás faraón vy­zve: Pre­ukážte sa nejakým zá­zrakom! — po­vieš Áronovi: Vez­mi si palicu a hoď ju pred faraóna! A ona sa pre­mení na veľkého hada.


Verš v kontexte

8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 9 Keď vás faraón vy­zve: Pre­ukážte sa nejakým zá­zrakom! — po­vieš Áronovi: Vez­mi si palicu a hoď ju pred faraóna! A ona sa pre­mení na veľkého hada. 10 Mojžiš a Áron pred­stúpili pred faraóna a urobili tak, ako im pri­kázal Hos­podin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služob­níkov a tá sa pre­menila na veľkého hada.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď vám bude hovoriť fara­on a po­vie: Ukážte svoj zá­zrak! vtedy po­vieš Áronovi: Vez­mi svoju palicu a hoď ju pred fara­onom, a ob­ráti sa na hada.

Evanjelický

9 Keď vám faraón po­vie: Urob­te nám zá­zrak! po­vedz Áronovi: Vez­mi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a pre­mení sa na veľkého hada.

Ekumenický

9 Keď vás faraón vy­zve: Pre­ukážte sa nejakým zá­zrakom! — po­vieš Áronovi: Vez­mi si palicu a hoď ju pred faraóna! A ona sa pre­mení na veľkého hada.

Bible21

9 „Když vás fa­rao vy­zve: ‚Pro­kaž­te se nějakým divem,‘ řekneš Áro­novi: ‚Vez­mi svou hůl, hoď ji před fa­rao­na a pro­mění se v hada.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček