Ekumenický2. Mojžišova7,4

2. Mojžišova 7:4

Exodus

Faraón vás ne­pos­lúch­ne, ale ja položím ruku na Egypt a po­mocou tvr­dých tres­tov vy­vediem z Egypta svoje od­diely, svoj ľud, Iz­raelitov.


Verš v kontexte

3 Ja však za­tvr­dím faraónovo srd­ce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zá­zrakov. 4 Faraón vás ne­pos­lúch­ne, ale ja položím ruku na Egypt a po­mocou tvr­dých tres­tov vy­vediem z Egypta svoje od­diely, svoj ľud, Iz­raelitov. 5 Keď vy­striem svoju ruku na Egypt a vy­vediem z neho Iz­raelitov, vtedy Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to vás ne­pos­lúch­ne fara­on, a ja položím svoju ruku na Egypt a vy­vediem svoje voj­ská, svoj ľud, synov Iz­raelových, z Egypt­skej zeme s veľkými súdy.

Evanjelický

4 ale faraón vás ne­pos­lúch­ne; po­tom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vy­vediem svoje voje, svoj ľud, Iz­rael­cov z Egyp­ta.

Ekumenický

4 Faraón vás ne­pos­lúch­ne, ale ja položím ruku na Egypt a po­mocou tvr­dých tres­tov vy­vediem z Egypta svoje od­diely, svoj ľud, Iz­raelitov.

Bible21

4 Fa­rao vás ne­po­s­lech­ne, a tak na Egypt do­leh­ne má ru­ka. Své houfy, svůj lid, syny Iz­rae­le, vy­ve­du z egyptské země upro­střed ve­likých soudů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček