Ekumenický2. Mojžišova7,28

2. Mojžišova 7:28

Exodus

Níl sa bude hmýriť žabami; vy­lezú a vnik­nú aj do tvoj­ho domu, do tvojej spál­ne, na tvoju po­steľ, do domu tvojich služob­níkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb.


Verš v kontexte

27 Ak sa však budeš zdráhať pre­pus­tiť ho, na­pad­nem celé tvoje územie žabami. 28 Níl sa bude hmýriť žabami; vy­lezú a vnik­nú aj do tvoj­ho domu, do tvojej spál­ne, na tvoju po­steľ, do domu tvojich služob­níkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb. 29 Aj po tebe, po tvojom ľude a po všet­kých tvojich služob­níkoch budú liezť žaby.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Evanjelický

28 Níl sa bude hemžiť žabami, vy­stúpia a polezú ti do domu, do spál­ne a na lôžko, i do domov tvojich služob­níkov a tvoj­ho ľudu, i do tvojich pecí a do tvojich pekár­skych korýt.

Ekumenický

28 Níl sa bude hmýriť žabami; vy­lezú a vnik­nú aj do tvoj­ho domu, do tvojej spál­ne, na tvoju po­steľ, do domu tvojich služob­níkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb.

Bible21

28 Nil bude plný žab; ty pak vy­le­zou a vniknou do tvého do­mu, do tvé ložnice i do tvé po­ste­le, do do­mů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pe­cí a do tvých díží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček