Ekumenický2. Mojžišova7,26

2. Mojžišova 7:26

Exodus

Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil.


Verš v kontexte

25 Od­vtedy uplynulo pl­ných sedem dní, čo Hos­podin za­siahol Níl. 26 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil. 27 Ak sa však budeš zdráhať pre­pus­tiť ho, na­pad­nem celé tvoje územie žabami.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Evanjelický

26 Hos­podin riekol Mojžišovi: Voj­di k faraónovi a po­vedz mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, nech mi slúži;

Ekumenický

26 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil.

Bible21

26 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Jdi k fa­rao­novi a řekni mu: ‚Tak­to praví Hos­po­din: Pro­pu­sť můj lid, aby mi slouži­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček