Ekumenický2. Mojžišova7,25

2. Mojžišova 7:25

Exodus

Od­vtedy uplynulo pl­ných sedem dní, čo Hos­podin za­siahol Níl.


Verš v kontexte

24 Všet­ci Egypťania kopali stud­ne na okolí Nílu, aby zís­kali pit­nú vodu, pre­tože vodu z Nílu ne­moh­li piť. 25 Od­vtedy uplynulo pl­ných sedem dní, čo Hos­podin za­siahol Níl. 26 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 A vy­pl­nilo sa sedem dní od­vtedy, od­kedy uderil Hos­podin rieku.

Evanjelický

25 Od­vtedy, čo ho Hos­podin ranil, uplynulo sedem dní.

Ekumenický

25 Od­vtedy uplynulo pl­ných sedem dní, čo Hos­podin za­siahol Níl.

Bible21

25 Když uplynulo sedm dní po­té, co Hos­po­din udeřil na Nil,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček