Ekumenický2. Mojžišova7,12

2. Mojžišova 7:12

Exodus

Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa pre­menili na veľké hady; no Áronova palica po­hl­tila ich palice.


Verš v kontexte

11 Faraón za­volal mudr­cov a čarodej­níkov a egypt­skí vešt­ci urobili svojimi čarami to is­té. 12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa pre­menili na veľké hady; no Áronova palica po­hl­tila ich palice. 13 Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 hodili každý svoju palicu, a tiež sa ob­rátily na hadov. Ale palica Áronova po­hl­tila ich palice.

Evanjelický

12 Každý hodil svoju palicu, a tie sa pre­menili na veľké hady, ale Áronova palica po­hl­tila ich palice.

Ekumenický

12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa pre­menili na veľké hady; no Áronova palica po­hl­tila ich palice.

Bible21

12 Ho­di­li své hole na zem a pro­měni­ly se v ha­dy. Áro­nova hůl však je­jich hole spo­ly­ka­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček