Ekumenický2. Mojžišova7,11

2. Mojžišova 7:11

Exodus

Faraón za­volal mudr­cov a čarodej­níkov a egypt­skí vešt­ci urobili svojimi čarami to is­té.


Verš v kontexte

10 Mojžiš a Áron pred­stúpili pred faraóna a urobili tak, ako im pri­kázal Hos­podin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služob­níkov a tá sa pre­menila na veľkého hada. 11 Faraón za­volal mudr­cov a čarodej­níkov a egypt­skí vešt­ci urobili svojimi čarami to is­té. 12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa pre­menili na veľké hady; no Áronova palica po­hl­tila ich palice.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy po­volal i fara­on mudr­cov a čarodej­níkov, a urobili tak aj oni, vedom­ci Egyp­ta, svojimi kúz­lami:

Evanjelický

11 Ale aj faraón za­volal svojich mudr­cov a čarodej­níkov a aj oni, egypt­skí za­klínači, urobili to is­té svojím taj­ným umením.

Ekumenický

11 Faraón za­volal mudr­cov a čarodej­níkov a egypt­skí vešt­ci urobili svojimi čarami to is­té.

Bible21

11 Fa­rao si ale za­vo­lal mudrce a ča­roděje a tito egyptští věšt­ci dokáza­li svý­mi čá­ry to­též.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček