Ekumenický2. Mojžišova7,10

2. Mojžišova 7:10

Exodus

Mojžiš a Áron pred­stúpili pred faraóna a urobili tak, ako im pri­kázal Hos­podin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služob­níkov a tá sa pre­menila na veľkého hada.


Verš v kontexte

9 Keď vás faraón vy­zve: Pre­ukážte sa nejakým zá­zrakom! — po­vieš Áronovi: Vez­mi si palicu a hoď ju pred faraóna! A ona sa pre­mení na veľkého hada. 10 Mojžiš a Áron pred­stúpili pred faraóna a urobili tak, ako im pri­kázal Hos­podin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služob­níkov a tá sa pre­menila na veľkého hada. 11 Faraón za­volal mudr­cov a čarodej­níkov a egypt­skí vešt­ci urobili svojimi čarami to is­té.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 A tak prišiel Mojžiš a Áron k fara­onovi a učinil tak, ako pri­kázal Hos­podin. Áron hodil svoju palicu pred fara­onom a pred jeho služob­ník­mi, a ob­rátila sa na hada.

Evanjelický

10 Nato vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im pri­kázal Hos­podin: Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služob­níkov a ona sa pre­menila na veľkého hada.

Ekumenický

10 Mojžiš a Áron pred­stúpili pred faraóna a urobili tak, ako im pri­kázal Hos­podin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služob­níkov a tá sa pre­menila na veľkého hada.

Bible21

10 A tak šel Mo­jžíš s Áro­nem k fa­rao­novi a uděla­li, co jim Hos­po­din přikázal: Áron ho­dil svou hůl před fa­rao­na a jeho dvořa­ny a pro­měni­la se v ha­da.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček