Ekumenický2. Mojžišova7,1

2. Mojžišova 7:1

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom za­stupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom:


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom za­stupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom: 2 Ty mu po­vieš všet­ko, čo ti pri­kážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby pre­pus­til Iz­raelitov zo svojej krajiny. 3 Ja však za­tvr­dím faraónovo srd­ce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zá­zrakov.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa fara­onovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom.

Evanjelický

1 Hos­podin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom.

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom za­stupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom:

Bible21

1 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Po­hleď, způso­bil jsem, že bu­deš pro fa­rao­na jako Bůh a tvůj bra­tr Áron bude tvým pro­rokem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček