Ekumenický2. Mojžišova6,6

2. Mojžišova 6:6

Exodus

Pre­to po­vedz Iz­raelitom: Ja som Hos­podin. Ja vás vy­vediem spod egypt­ského jar­ma, vy­slobodím vás z otroctva a vy­kúpim vás vy­stretým ramenom a tvr­dými tres­tami.


Verš v kontexte

5 Počul som však aj nárek Iz­raelitov, ktorých zo­tročili Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju zmluvu. 6 Pre­to po­vedz Iz­raelitom: Ja som Hos­podin. Ja vás vy­vediem spod egypt­ského jar­ma, vy­slobodím vás z otroctva a vy­kúpim vás vy­stretým ramenom a tvr­dými tres­tami. 7 Prij­mem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom. Po­znáte, že ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý vás vy­vedie spod egypt­ského jar­ma.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Pre­to po­vedz synom Iz­raelovým: Ja som Hos­podin a vy­vediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vy­trh­nem vás z ich ot­roc­kej služby a vy­slobodím vás vy­stretým ramenom a veľkými súdy.

Evanjelický

6 Pre­to po­vedz Iz­rael­com: Ja som Hos­podin a vy­vediem vás spod egypt­ských bremien, vy­slobodím vás z ot­roc­kej služby a vy­kúpim vás s vy­stretým ramenom a veľkými súd­mi.

Ekumenický

6 Pre­to po­vedz Iz­raelitom: Ja som Hos­podin. Ja vás vy­vediem spod egypt­ského jar­ma, vy­slobodím vás z otroctva a vy­kúpim vás vy­stretým ramenom a tvr­dými tres­tami.

Bible21

6 Pro­to řekni synům Iz­rae­le: ‚Já jsem Hos­po­din. Vy­ve­du vás z egyptských ro­bot, vy­svo­bodím vás z je­jich ot­ro­ctví a vy­koupím vás vztaženou paží a ve­liký­mi sou­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček