Ekumenický2. Mojžišova6,5

2. Mojžišova 6:5

Exodus

Počul som však aj nárek Iz­raelitov, ktorých zo­tročili Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju zmluvu.


Verš v kontexte

4 Uzav­rel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzin­ci. 5 Počul som však aj nárek Iz­raelitov, ktorých zo­tročili Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju zmluvu. 6 Pre­to po­vedz Iz­raelitom: Ja som Hos­podin. Ja vás vy­vediem spod egypt­ského jar­ma, vy­slobodím vás z otroctva a vy­kúpim vás vy­stretým ramenom a tvr­dými tres­tami.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 ale ja som počul i nárek synov Iz­raelových, ktorých službou ot­ročia Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju sm­luvu.

Evanjelický

5 Počul som aj vzdychanie Iz­rael­cov, ktorých Egypťania zo­tročovali, a roz­pomenul som sa na svoju zmluvu.

Ekumenický

5 Počul som však aj nárek Iz­raelitov, ktorých zo­tročili Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju zmluvu.

Bible21

5 Slyšel jsem rovněž úpění synů Iz­rae­le v egyptském ot­ro­ctví a připo­mněl jsem si svou smlou­vu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček