Ekumenický2. Mojžišova6,4

2. Mojžišova 6:4

Exodus

Uzav­rel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzin­ci.


Verš v kontexte

3 Zjavil som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hos­podin som im však nedal po­znať. 4 Uzav­rel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzin­ci. 5 Počul som však aj nárek Iz­raelitov, ktorých zo­tročili Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju zmluvu.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 A nie len že som po­stavil svoju sm­luvu s nimi, že im dám Kananej­skú zem, zem to ich po­hos­tín­stva, v ktorej po­hos­tínili,

Evanjelický

4 Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, v ktorej bývali ako cudzin­ci.

Ekumenický

4 Uzav­rel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzin­ci.

Bible21

4 Sám jsem s nimi uzavřel smlou­vu, že jim dám kanaán­skou ze­mi, ze­mi, kte­rou pro­cháze­li jako poutníci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček