Ekumenický2. Mojžišova6,30

2. Mojžišova 6:30

Exodus

Mojžiš však po­vedal Hos­podinovi: Nie som výrečný. Ako ma faraón po­slúch­ne?


Verš v kontexte

28 Bolo to vtedy, keď Hos­podin oslovil Mojžiša v Egypte. 29 Hos­podin mu po­vedal: Ja som Hos­podin. Po­vedz faraónovi, egypt­skému kráľovi, všet­ko, čo ti hovorím. 30 Mojžiš však po­vedal Hos­podinovi: Nie som výrečný. Ako ma faraón po­slúch­ne?

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

30 A Mojžiš po­vedal pred Hos­podinom: Hľa, ja som neobrezaných rtov, akože ma tedy po­slúch­ne fara­on?!

Evanjelický

30 I od­povedal Mojžiš pred Hos­podinom: Akože ma počúv­ne faraón, veď ja mám ne­ohyb­né pery.

Ekumenický

30 Mojžiš však po­vedal Hos­podinovi: Nie som výrečný. Ako ma faraón po­slúch­ne?

Bible21

30 Mo­jžíš ale Hos­po­di­nu namí­tl: „Po­hleď, vž­dyť kok­tám! Copak mě fa­rao bude poslouchat?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček